Posilka.cz - Filip Grznár

Ochrana osobních údajů

Jaké informace shromažďujeme?
Shromažďujeme informace od Vás, v případě, že se zaregistrujete na našich stránkách a přihlásíte k odběru našeho zpravodaje, zúčastníte se průzkumu nebo vyplníte formulář.

Při objednávce nebo registraci na našich stránkách, v případě potřeby, můžete být vyzváni k zadání: Vašeho jména, e-mailové adresy, poštovní adresy nebo telefonního čísla. Případně můžete navštívit naše stránky anonymně.

Jak využíváme informace od Vás?
Jakékoliv informace od Vás mohou být použity jedním z následujících způsobů:

Zlepšení služeb zákazníkům
(Vaše informace nám pomáhá efektivněji reagovat na Vaše požadavky zákaznických služeb a dalších potřeb).

Chcete-li poslat pravidelné e-maily
E-mailová adresa, která byla zadána při zpracování objednávky, může být použita k zasílání informací a aktualizací týkající se Vaší objednávky, kromě přijímání příležitostních zpráv  o společnosti, aktualizací týkajících se produktu a služeb, atd.
Poznámka: Pokud se kdykoli budete chtít odhlásit z přijímání e-mailů, uvádíme podrobné pokyny ohledně odhlášení ve spodní části každého e-mailu.

Používáme cookies?
Ano , cookies jsou malé soubory poskytovatele, které umožní ve Vašem webovém prohlížeči (pokud to dovolíte), rozpoznat prohlížeč, zachytit a zapamatovat si určité informace.

Používáme cookies, abychom pochopili a uložili preference návštěvníků pro jejich budoucí návštěvy a shromažďujeme údaje o návštěvnosti stránek a interakci stránek tak, že můžeme nabídnout jejich lepší obsluhu do budoucna.

Nezvěřejňujeme informace třetím stranám
Nechceme prodávat, obchodovat nebo jiným způsobem předat třetím stranám Vaše identifikační údaje. Nezahrnuje to důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají v provozu našich webových stránek, s naším podnikáním nebo poskytováním služeb pro Vás. Můžeme předat Vaše informace v případě, že věříme, že je to vhodné. v souladu se zákonem, prosazením našich postupů nebo na ochranu našich právači práv třetích stran, majetku či bezpečnosti. Nicméně, neosobní informace o návštěvníkovi mohou být poskytnuty jiným osobám z oddělení marketingu, reklamy aj.

Dětská online ochrana osobních údajů
Vyhovujeme požadavkům COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act). Nebudeme shromažďovat jakékoli informace od osoby mladší 13 let. Naše webové stránky, produkty a služby jsou zaměřeny na lidi ve věku alespoň 13 let a více.

Ochrana osobních údajů online
Tato online zásada ochrany osobních údajů se vztahuje pouze na informace shromažďované prostřednictvím našich webových stránek a nikoli na informace shromažďované offline.


Váš souhlas
Použitím našich stránek, souhlasíte s naší politikou ochrany osobních údajů.